top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Đứng dậy và bước đi

Nhà Xuất Bản ..

Đứng dậy và bước đi
Tác giả: Nguyễn Hướng Dương
Nhà xuất bản : ..
Người đọc : Hướng Dương, Minh Hoàng, Xuân Hiếu
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 30
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Té rồi, Đứng dậy Bước đi giang nan khổ ải xá gì thân ta . Vui buồn hết thảy cũng qua , Trần gian cỏi mộng Chỉ là chút thôi - Track 2 : Chương 1 - Té Ngã - Track 3 : Chuyển Họa thành Phúc - Track 4 : Chương 2 - Đứng dậy và nước d0i - Track 5 : Chương 3 - Mo76y yje61 giới mở ra - Track 6 : Chương 4 - Ánh sáng nhiệm màu - Track 7 : Thiền Định , góp phần chữa bệnh trầm cảm - Track 8 : Chương 5 - Tự Sự - Track 9 : Phụ lục 2 - Các bài thi viết sách nói , Bạn Đường tôi . Kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện Sách nói dành cho người mù.( Người đọc: Xuân Hiếu)

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM