top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Nhà Xuất Bản Kim Đồng Ấn hành Ấn HÀnh 2006

Hoàng Lê Nhất Thống Chí
Tác giả: Ngô Gia Văn Phái
Nhà xuất bản : Kim Đồng Ấn hành Ấn HÀnh 2006
Người đọc : NGỌC HÂN
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 122
Thông tin chi tiết :

-- Track 1: Lời Giới Thiệu/ Hoàng Lê Nhất Thống Chí là tác phẩm văn xuôi chữ hán của các tác giả thuộc dòng họ Ngo6Thi2 ở làng Tả Thanh Oai Huyện Thanh Oai Tỉnh Hà Tây. Đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi do một số tác giả kế tục nhau viết trong những thời điểm khác nhau, toàn bộ tác phẩm gồm 17 Hồi - Track 2 : Hồi thứ nhất : Đặng Tuyên Phi được yêu dấu đứng đầu hậu cung - Track 3 : Hồi Thứ hai : Lập Điện Đô - Track 4 : Hồi thứ ba : Dương Nguyên Cửu bàn chém kiêu binh Nguyễn Quốc Sưu mưu trừ nổi loạn - Track 5 : Hồi thứ tư : Nhờ ngoại viện Hữu Chỉnh rửa thù thầy -Track 6: Hồi thứ năm . Pho chính thống -Track 7 : Hồi thứ sáu - Chúa Tây Sơn lén rút quân về nước - Track 8 : Hồi thứ bảy - Phò Lê Đế Đạo Vũ Thành lại ra quân - Track 9 : Hồi thứ tám - Dương Trọng Tế dị dân tù trước nhà Thái học - Track 10 : Hồi thứ chín - Tướng Tây Sơn Võ Văn Nhậm đem quân lấn ngoài bờ cỏi - Track 11 : Hồi thứ mười - Lân Dương Hầu phò Chúa vượt biển đến Yên Quảng - Track 12 : Hồi thứ mười một - Tây Sơn lại kéo vào thành chiếm giữ đất nước - Track 13 : Hồi thứ mưới hai - Lê Sứ Thần qua đất BẮc xin quân . Tôn Đốc Bộ tới Ải Nam truyền hình - Track 14 : Hồi thứ mười ba : Biết thân thế giặc mạnh rút lui - - Track 15 : Hồi thứ mười bốn - Đánh Ngọc Hồi quân Thanh thua trận - Track 16 : Hồi thứ mười lăm : Dẹp yên cỏi bắc - Track 17: Hồi thứ mười sáu : Tế Linh Đường Sứ thanh bị lừa - Track 18 : Hồi thứ mười bảy : Mất thành Thăng Long

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM