top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Hành trình yêu nước
Tác giả: Nguyễn Hữu Châu
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : TRỌNG THANH
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 17
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Nhà Xuất Bản cùng bạn đọc, cuốn sách này kể về một trí thức tiêu biểu một tư tưởng lớn gắn liền nhiều sự kiện lịch sử và phong trào đấu tranh của đồng bào miền Nam những năm giữa thế kỷ 20. - Track 2: Chương 1 - Ấp ủ một tình yêu lớn - Track 3: Chương 4 - Trí thức ra Tuyên ngôn - Track 4 : Chương 6 - Tiếng nói Đại biểu các giới - Track 5: Chương 7 - Phong trào bảo vệ hòa bình - Track 6: Chương 8- Chất thép uy vũ bất năng khuất . Trong thời gian hoạt động đấu tranh công khai ở Sài gòn từ 1950-1961 - Track 7: Chương 9 - Cuộc giải thoát huyền thoại Sau phong trào Đồng Khởi 1960 thực hiện sự chỉ đạo của Trung Ương - Track 8 - Chương 10 - Phất cao ngọn cở giải phóng miền Nam . Sau một thời gian nghỉ ngơi đi từ Phú Yên về cha tôi được hồi phục sức khỏe, trước tiên cha tôi giành nhiều thời gian để đọc báo cáo phong trào của các địa phương ở Trị Thiên khu 5 Nam bộ - Track 9 : Chương 11 : Sau Hiệp định Paris, thế đứng mới - Track 10 : Chương 13 - Trọng trách của đại biểu quốc hội miền Nam thống nhất - Track 11: Mặt Trận trong thời kỳ đầu đổi mới - Track 12 : Chương 14 - Bóng tỏa chiều hôm - Track 13 : PHỤ LỤC - PHỤ LỤC 1 - Trích Thư Bác Hồ gửi Nguyễn Hữu Thọ

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM