top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

36 KẾ . Những Câu Chuyện Trung Hoa Xưa

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2003

36 KẾ . Những Câu Chuyện Trung Hoa Xưa
Tác giả: Trịnh Ngọc Hoa / Người dịch : Cúc Hoa
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành năm 2003
Người đọc : TRUNG NGHỊ
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 17
Thông tin chi tiết :

- TRACK 1: Kế thứ nhất. Man Thiên Quá Hải - - TRACK 2: Kế thứ 2 : Vây Ngụy Cứu Triệu - - TRACK 3: Kế thứ 3 : Mưu Sâu Của Khổng Minh - - TRACK 4: Kế thứ 4 : Dĩ Dật Đãi Lao - - TRACK 5: Kế thứ 5 : Mượn Gió Bẻ Măng - - TRACK 6: Kế thứ 6 : Giương Đông Kích Tây - - TRACK 7: Kế thứ 7 : Hư Hư Thực Thực - - TRACK 8: Kế thứ 8 : Ám Độ Trần Sương - - TRACK 9 : Kế thứ 9 : Cách Bờ Xem Cháy - - TRACK 10: Kế thứ 10 : Khẩu Phật Tâm Xà - - TRACK 11: Kế thứ 11 : Lý Phạt Đào Cương - - TRACK 12 :Kế thứ 12 : Thuận Thủ Khiên Dương - - TRACK 13 : Kế thứ 13 : Đả Thảo Kinh Xà - - TRACK 14 : Kế thứ 14 : Mượn Xác Hoàn Hồn - - TRACK 15: Kế thứ 15 : Điệu Hổ Ly Sơn - - TRACK 16 : Kế thứ 16 : Muốn Bắt Nên Thả - - TRACK 17: Kế thứ 17 : Thả Con Săn Sắt Bắt Con Cá Rô - - TRACK 18:Kế thứ 18 : Bắt Giặt Bắt Vua - - TRACK 19 : Kế thứ 19 : Rút Củi Dưới Nồi - - TRACK 20: Kế thứ 20 : Đục Nước Béo Cò - - TRACK 21 : Kế thứ 21 : Kim Thiền Thoát Xác - - TRACK 22: Kế thứ 22 : Đóng Cửa Bắt Giặc - - TRACK 23 : Kế thứ 23 : Xa Thân Gần Đánh - - TRACK 24: Kế thứ 24 : Giả Đạo Trượng Hổ - - TRACK 25: Kế thứ 25 : Thay Xà Đổi Cột - - TRACK 26 : Kế thứ 26 : Chỉ Gà Mắng Chó - - TRACK 27 : Kế thứ 27 : Giả Si Bất Điên - - TRACK 28: Kế thứ 28 : Lên Lầu Rút Thang - - TRACK 29 : Kế thứ 29 : Cây Cành Nở Hoa - - TRACK 30: Kế thứ 30 : Phản Khách Vi Chủ - - TRACK 31: Kế thứ 31 : Mỹ Nhân Kế - - TRACK 32 : Kế thứ 32 : Không Thành Kế - - TRACK 33; Kế thứ 33 : Phản Gián Kế - - TRACK 34 : Kế thứ 34 : Khổ Nhục Kế - - TRACK 35 : Kế thứ 35 : Liên Hoàn Kế - - TRACK 36:Kế thứ 36 : Tẩu Vi Thượng Sách

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM