top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ỷ THIÊN ĐỒLONG KÝ - Tập 8

Nhà Xuất Bản Văn Học Hà Nội ấn hành năm 2002

Ỷ THIÊN ĐỒLONG KÝ - Tập 8
Tác giả: KIM DUNG _ NGƯỜI DỊCH : LÊ KHÁNH TRƯỜNG, LÊ VIỆT ANH
Nhà xuất bản : Văn Học Hà Nội ấn hành năm 2002
Người đọc : NAM DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 13
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hồi 36 - ba sợi dây cuốn mấy cây tùng - Track 2 : Trương Vô Kỵ thấy hình tích đạ lộ định tâm thể hiện một môn công phu cốt làm cho tăng chúng thiếu lâm phải e sợ - Track 3: Hồi 37 - Anh hùng thiên hạ không đương nổi - Track 4 : Trương Vô Kỵ hỏi xem lão tăng kia là ai? Bành Oanh Ngọc lắc đầu nói: " Thuộc hạ không biết người này không tham gia chiến dịch phải đánh đỉnh quan minh cũng không bị Quận chúa nương nương bắt nhốt ở chùa Vạn An - Track 5: Hồi 38 - Quân tử nhịn nhục cho êm chuyện - Track 6 : Chu chỉ nhược không quay đầu lạnh lùng nói Xương đầu bị vỡ thương thế quá nặng chắc không qua khõi đêm nay - Track 7 : Hồi 39- Nơi cất giấu binh thư bí kiếp - Track 8 : Chu điên và Thiết quan Đạo nhân vâng lệnh chạy ra lúc này tình thế khẩn cấp tình thế không cho phép khước từ, chàng chỉ còn cách tiếp tục ra lệnh - Track 9 : Hồi 40 - Là chàng Trương đó mà không phải chàng . sáng hôm sau Trương Vô Kỵ dậy sớm trèo lên một cây cao nhìn xuống chân núi thấy quân địch cờ quạt phất phới người ngựa chãy qua chạy lại tiếng tù và nổi lên trong doanh trại - Track 10 : Đã cách chùa Thiếu Lâm một khoảng xa, Chu Chĩ nhược liền nép vò ongười Trương Vô Kỵ nắm chặt lấy tay chàng Trương Vô Kỵ biết là nàng sợ cũng nắm lấy bàn tay mềm mại ngửi thấy bên mình mùi thơm ngây ngất của nàng trong lòng sao khòi rạo rực

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM