top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

TIẾU NGẠO GIANG HỒ - TẬP 6

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn ấn hành.

TIẾU NGẠO GIANG HỒ - TẬP 6
Tác giả: KIM DUNG _ Người Dịch : Vũ Đức Sao Biển, Trần Hải Linh, Lê Thị Anh Đào
Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn ấn hành.
Người đọc : THỦY TIÊN
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 17
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : HỒI 108 - ĐÓN THÁNH CÔ QUẦN HÙNG LÊN KIẾU THẤT - Track 2: HỒI 110 - LỆNH HỒ XUNG TIẾP NHIỆM TRƯỞNG MÔN HÀNH SƠN - Track 3: HỒI 112 - NHỜ ĐỊA ĐẠO QUẦN HÙNG THOÁT HIỂM - Track 4: HỒI 115 - ĐÁU PHƯƠNG CHỨNG NGÃ HÀNH THỦ THẮNG - Track 5: HỒI 117 - CỨU TÌNH NHÂN HÀO KIỆT ĐẤU TÔN SƯ - Track 6 : HỒI 119 - BỌN ÁT ÔN VŨ NHỤC NHẠC LINH SANG - Track 7: HỒI 121 - ĐIỀN BÁ QUANG TRỞ THÀNH HÒA THƯỢNG -- Track 8: HỒI 122 - THÁNH CÔ TRỪNG TRỊ NỌN TUNG SƠN - Track 9 : HỒI 123 - Cuộc mật nghị trong chùa Huyền Không - Track 10 : HỒI 125 - Trên cầu tro giải cứu tình quân

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM