top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hãy chăm sóc mẹ - Người đọc : Thanh Trúc

Nhà Xuất Bản Hà Nội và Công Ty Nhã Nam ấn hành

Hãy chăm sóc mẹ - Người đọc : Thanh Trúc
Tác giả: Shin Kyung Sook - Người Dịch : Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê
Nhà xuất bản : Hà Nội và Công Ty Nhã Nam ấn hành
Người đọc : Thanh Trúc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 427
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Chương 1 - Không ai biết ( Trang 7 ) - Track 2 : Con nói nếu cho con viết lại tác phẩm đó ( Trang 45 ) - Track 3 : Chương 2 - Xin lỗi con, Hyong-chol ( Trang 85 ) - Track 4 : Anh không muốn quay về nhà ( Trang 123 ) - Track 5 : Chương 3 - Tôi đã về đây ! ( Trang 155) - Track 6 : Nào nào, ( Trang 177) - Track 7 : Tôi vào nhé ! ( Trang 198 ) - Track 8 : Chương 4 - Và người phụ nữ khác ( Trang 225) - Track 9 : A ông đây rồi. ( Trang 253 ) - Track 10 : Phần kết, Chuỗi tràng hạt hoa hồng. ( Trang 291 )

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM