top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÍ - TẬP 6

Nhà Xuất Bản Văn Học Hà Nội Ấn hành năm 2002

Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÍ - TẬP 6
Tác giả: Kim Dung / Người dịch : Lê Khánh Trường, Lê Việt Anh
Nhà xuất bản : Văn Học Hà Nội Ấn hành năm 2002
Người đọc : NAM DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 10
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hồi 26 - Mặt hoa da phấn nở hủy sao? - Track 2 : năm xưa lúc Dương Đính Thiên đột nhiên mất tích các cao thủ trong minh giáo tranh chấp Ngôi giáo chủ không ai chìu ai - Track 3: Hồi 27 - Tháp cao trăm thước - track 4 : Việc Sư Thái giận - Track 5: Hồi 28 - Tử sang Long Vương - Track 6 : Tạ Tốn không nhìn thấy - Track 7:Hồi 29 - Track 8 : Hồi 30 - Track 9 : Chỉ nghe người Ba Tư cao giọng nói bằng tiếng Trung Quốc

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM