top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ỷ Thiên Đồ Long Kí - Tập 3

Nhà Xuất Bản Văn Học Hà Nội Ấn hành

Ỷ Thiên Đồ Long Kí - Tập 3
Tác giả: : KIM DUNG / NGƯỜI DỊCH : Lê Khánh Trường - Lê Việt Anh
Nhà xuất bản : Văn Học Hà Nội Ấn hành
Người đọc : NAM DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 11
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Hồi 11 Hữu Lữ Trường thiệt lợi như thương - Track 2 : Trương Vô Kỵ kinh hãi - Track 3: Hồi 12 - Track 4: Hôm ở trên núi Võ Đang - Track 5: Hồi 13 - Track 6: Kim hoa Bà Bà hỏi - Track 7 : Hồi 14 - Track 8 : Thu bao nhiêu là đồ đệ chẳng đứa nào làm được việc gì - Track 9: Hồi 15 - Track 10 : Kỳ mưu bí kế

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM