top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

LỖ ĐEN VÀ CÁC BÀI THUYẾT GIẢNG TRÊN ĐÀI

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành

LỖ ĐEN VÀ CÁC BÀI THUYẾT GIẢNG TRÊN ĐÀI
Tác giả: Stephen Hawking
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : Định Phương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 21
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Stephen Hawking Được xem là một trong những nhà vật lý lí thuyết uyên bát nhất - Track 2: Lỗ đen không đen như ta hằng tô vẽ phát sóng ngày 2/2/2016

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM