top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Dây oan - Người đọc : Lê Như Quỳnh

Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Văn Nghệ - Ấn hành

Dây oan - Người đọc : Lê Như Quỳnh
Tác giả: Hồ Biểu Chánh
Nhà xuất bản : Văn Hóa - Văn Nghệ - Ấn hành
Người đọc : Lê Như Quỳnh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 705
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Hồ Biểu Chánh sinh ngày 1/10/1885, mất ngày 4/ 9 / 1958. - Track 2: Chương 2: _ Lối 9 giờ tối , trời mưa lăm răm - Track 3 : Chương 5 _ 25 năm sau - Track 4 : Chương 7 _ Một bửa chủ nhật lối 7 giờ sớm mai

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM