top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CÁC BỤI CHÂN AI

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn ấn hành

CÁC BỤI CHÂN AI
Tác giả: TÔ HOÀI
Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn ấn hành
Người đọc : Mạc Duy Thắng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 51
Thông tin chi tiết :

- Track 1: CHƯƠNG 1 - Tôi kém Nguyễn Tuân mười tuổi. Trước kia, tôi không quen Nguyễn Tuân - Track 2 Chập tối, tập kết ở 1A các chiến sĩ quần áo bà ba đen như chúng tôi - Track 3: Gặp cái lão già gỡ vô lí - Track 4: Chương 2 - Kháng chiến, Nguyên Hồng và Kim Lân đưa gia đình tản cư lên ấp Cầu Đen trên Nhã Nam. - Track 5: Nhưng từ khi về Hà nội - Track 6: Mẹ Nguyên Hồng đã chấp bút. có lẽ cụ thấy ... - Track 7: Thậm chí - Track 8: Nữa đêm chợt dậy - Track 9: Ngày nay sau những cuộc thảo luận - Track 10 : Chương 3 - Chuyến tàu hoả từ Nôm Pênh ra đến Poipet vừa chập tối. - Track 11: Tôi đã gởi xem - Track 12: Cũng đi chơi bời, Nguyễn Tuân chỉ gắn bó với chủ nhà - Track 13: Những đám mây - Track 14 : Chương 4 -Những chuyện Nhân Văn và thời kỳ hữu khuynh, - Track 15 : Rồi thời gian xa đi - Track 16 : Buồn cười nhất là trong phong bì - Track 17 : Chương 5 : Năm cùng tháng tận, - Track 18 : Chúng tôi vào một hàng nước - Track 19 : Đêm Noen năm nay lạnh - Track 20 : Chương 6 - Tôi ở lại Maxcơva mấy hôm. Được tin Nguyễn Tuân và Nguyên Hồng sớm mai tới đây cùng một chuyến bay. - Track 21 : Những chuyện trời đất ...

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM