top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Người giỏi không phải là người làm tất cả - Người đọc : Định Phương
Tác giả: Donna M. Genett, Ph.D - Người dịch: Nguyên Chương
Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP.HCM & Frist news ấn hành
Người đọc : Định Phương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 666
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Quyển sách của các nhà quản lý hiện đại - Track 2 : Chương 4 - tầm quan trọng của việc xác định thẩm quyền

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM