top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Công Nghệ Công Nghiệp lớp 11

Nhà Xuất Bản Giáo Dục ( Ấn hành) 2007

Công Nghệ Công Nghiệp lớp 11
Tác giả: Chủ Biên: Nguyễn Văn Khôi
Nhà xuất bản : Giáo Dục ( Ấn hành) 2007
Người đọc : Quang Điền
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 37
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Mở Đầu / PHẦN 1 - VẼ KỸ THUẬT - Chương 1: Vẽ Kỹ Thuật Cơ Sở - Track 2: Chương 2: Vẽ Kỹ Thuật Ứng Dụng - Track 3: PHẦN II - CHỀ TẠO CƠ KHÍ / Chương 3: Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi - Bài 15: Vật liệu cơ khí - TRACK 4 : Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí - Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại - Track 5: PHẦN III - ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG / Chương 5: Đại Cương Về Động Cơ Đốt Trong - Chương 5: Đại Cương Về Động Cơ Đốt Trong - Track 6: Chương 6: Cấu Tạo Của Động Cơ Đốt Trong - Chương 6: Cấu Tạo Của Động Cơ Đốt Trong - Track 7: Chương 7: Ứng Dụng Động Cơ Đốt Trong - Chương 7: Ứng Dụng Động Cơ Đốt Trong

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM