top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Địa Lý lớp 11 Nâng Cao

Nhà Xuất Bản Giáo Dục ( Ấn hành) 2007)

Địa Lý lớp 11 Nâng Cao
Tác giả: ...
Nhà xuất bản : Giáo Dục ( Ấn hành) 2007)
Người đọc : Dương Liễu và Hướng Dương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 20
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI / Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. - Track 2: Bài 2 : Cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại nền kinh tế tri thức của Cách mạng khoa học và hiện đại với đặt trưng là làm xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới - Track 3: Bài 3: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế. - Track 4 : Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu. - Track 5 : Bài 5. Thực hành: Tìm hiểu một số đặt điểm của nền kinh tế thế giới - Track 6: Bài 6 Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Track 7: B – ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA - Bài 7: Hợp chủng quốc Hoa Kì - Track 8 : Bài 8 : Cộng Hòa Liên bang Brazin - Track 9: Bài 9. Liên minh châu Âu (EU) - Track 10 : Bài 10 : Liên Bang Nga - Track 11: Bài 11 : Nhật Bản - Track 12 : Bài 12 : Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa - Trung Quốc - Track 13: Bài 13 : Cộng Hòa Ấn độ - Track 14: Bài 14 : Khu Vực Đông Nam Á - Track 15 : Ô-xtrây-li-a diện tích 7.74triệu km2 - Track 16: Ai Cập

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM