top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hồi ký bà Tùng Long - Viết là niềm vui muôn thưở của tôi - Người đọc : Thủy Tiên

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công Ty Phương Nam Book ấn hành

Hồi ký bà Tùng Long - Viết là niềm vui muôn thưở của tôi - Người đọc : Thủy Tiên
Tác giả: Bà Tùng Long
Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn và Công Ty Phương Nam Book ấn hành
Người đọc : Thủy Tiên
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 858
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Bà Tùng Long sinh năm 1915 mất năm 2006 - Track 2: Chương I - Thời thơ ấu - Track 3: Chương III - Những ngày tươi đẹp - Track 4: Thủ khoa Kỳ thi tiểu học Pháp ở Đà Nẵng - Track 5: Chương III - Đầu tiên và cuối cùng - Track 6: Viết đến đây tôi bổng nhớ tới một chuyện thật buồn cười và trẻ con - Track 7 : Chương IV - Vui buồn nghề văn nghề báo - Track 8 : Đến năm 1990 Khi các nhà xuất bản ở Tp.HCM và các tỉnh xin phép in một số tiểu thuyết của tôi đã xuất bản trước 1975 - Track 9 : Một lần nữa sau khi chính phủ ông Diệm bị đỗ do nhóm quân nhân đảo chánh quốc hội bị giải tán - Track 10 : Chương v- Những kỉ niệm đáng nhớ - Track 11: Dưới đây là một chuyện khác - Track 12 : Chương VI - Không muốn làm chánh trị nhưng không thể thoát - Track 13 : Sau buổi tiệc ấy mấy hôm - Track 14: Hôm tập hợp để chia địa phương cho 25 phụ nữ ra tranh cử quốc hội khóa 3 lần này - Track 15 : Phụ Lục 1 - Track 16 : Bùi Ván và con tàu hy vọng - Track 17 : Tôi đã ăn trái tức tuyệt vời nhất ở vùng Thạch Đức - Track 18 : Phụ Lục II - Track 19: gặp gỡ nhà văn lão thành - Track 20: Phản phất hương trà cũ

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM