top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Gió Lào Thành Cổ

Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân

Gió Lào Thành Cổ
Tác giả: Ngô Văn Phú
Nhà xuất bản : Công An Nhân Dân
Người đọc : TRUNG NGHỊ
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 13
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Giới Thiệu - Track 2: Chương 2 - Track 3: Chương 4 - Track 4: Chương 5 - Track 5: Chương 7 - Track 6: Chương 9 - Track 7: Chương 11

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM