top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sự Thật về SÁNG TẠO

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành

Sự Thật về SÁNG TẠO
Tác giả: Patrick Harris
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : QUANG ĐIỀN
Người dịch : THIÊN KIM
Lượt nghe : 8
Thông tin chi tiết :

- TRACK 1: - TRACK 2 : SỰ THẬT 4 - TRACK 3: SỰ THẬT 8 - TRACK 4: SỰ THẬT 12 - TRACK 5: SỰ THẬT 17 - TRACK 6: SỰ THẬT 22 - TRACK 7: SỰ THẬT 27 - TRACK 8: PHẦN 4 - những dấu hiệu của một lối sáng tạo - SỰ THẬT 30 - TRACK 9: SỰ THẬT 35 - TRACK 10: PHẦN 5 - Sử dụng không gian sáng tạo - TRACK 11: PHẦN 6 - Đạt được thành công sáng tạo

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM