top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Địa Lý Lớp 9

Nhà Xuất Bản Giáo Dục - Ấn hành năm 2005

Địa Lý Lớp 9
Tác giả: Tổng Chủ Biên: Nguyễn Dược
Nhà xuất bản : Giáo Dục - Ấn hành năm 2005
Người đọc : Kim Duyên
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 13
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Địa lí / Dân cư Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - Track 2: Địa lý/ Kinh tế : Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam - Track 3: Sự Phân Hóa Lãnh Thổ - Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Track 4 : Địa lý Địa Phương - Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM