top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hóa Học Lớp 9

Nhà Xuất Bản Giáo Dục - Ấn hành năm 2005

Hóa Học Lớp 9
Tác giả: Tổng Chủ Biên: Lê Xuân Trọng
Nhà xuất bản : Giáo Dục - Ấn hành năm 2005
Người đọc : Hoàng Thúy
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 11
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Chương 1- Các hợp loại chất vô cơ - Track 2 : Chương II - Kim Loại - Track 3 : Chương III - Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học -- Track 4 : Chương IV - HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU - Track 5 : Chương V - Hóa học 9 Chương 5 Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM