top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sinh Học lớp 8

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành) năm 2008

Sinh Học lớp 8
Tác giả: Tổng chủ Biên : Nguyễn Quang Vinh
Nhà xuất bản : Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành) năm 2008
Người đọc : HỒNG HÀ
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 10
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : LỜI NÓI ĐẦU - Khoa sinh học lớp 6 và khoa sinh học lớp 7 các em đã tìm hiểu được về cấu tạo và đời sống của cơ thể thực vật và động vật, thấy được tính đa dạng và phong phú cũng như tính thích nghi kì diệu .... - track 2: Chương II , Vận Động - Bài 7 - Bộ Xương -- Track 3: Chương III - Tuần hoàn - Bài 13 - Máu và môi trường trong cơ thể - Track 4:: Chương IV - Hô Hấp - Bài 20 - Hô hấp và các cơ quan hô hấp - Track 5 : Chương V - Tiêu Hóa - Bài 24 - Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa - Track 6 : Chương VI - Trao đổi chât và năng lượng - track 7 : Chương VII - Bài tiết - Bài 38 - Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu - Track 8 : Chương VIII - Da - Bài 41 - Cấu tạo và chức năng của da - track 9 : Chương IX - Thần kinh và Giác quan - Bài 43 . Giới thiệu chung hệ thần kinh - Track 10 : Chương X : Nội Tiết - Bài 55 - Giới thiệu chung hệ nội tiết - Track 11 : Chương XI :Sinh Sản - Bài 60 - Cơ quan sinh dục nam

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM