top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Toán lớp 8 - tập 1

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành 2011 )

Toán lớp 8 - tập 1
Tác giả: Tổng chủ biên: Phan Đức Chính
Nhà xuất bản : Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành 2011 )
Người đọc : Hồng Hà
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 7
Thông tin chi tiết :

- Toán lớp 8 - tập 1 Phần Đại Số - Track 1: Chương 1 - Phép nhân và phép chia đa thức - Bài 1 Nhân đơn thức với đa thức - Track 2: Bài 6 - Phân tích đa thức thành Nhân từ bằng phương pháp đặt nhân từ chung - Track 3: Chương hai - Phân thức đại số - Track 4 : Bài 6 - Phép trừ các phân thức đại số - Track 5 : Phần hình học - Chương 1 - Tứ giác - Track 6 : Bài 7 - Hình bình hành - Track 7 : Chương 2 - Đa giác diện tích đa giác

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM