top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ý cao Tình đẹp

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành

Ý cao Tình đẹp
Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : Hướng Dương
Người dịch : Nguyễn Hiến Lê
Lượt nghe : 13
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Tựa . Đây là những kinh nghiệm sống những truyện sống tức là những truyện thật sự đã xảy ra mà tác giả chỉ một số ít là nhà văn - Track 2 : Chuỗi Ngọc Lam - track 3 : chỉ phải từ tiếng cây số một thôi - Track 4: : Hai Hiệp sĩ bé con - track 5: Năng lực kỳ dịu của nhiệt tâm - Track 6: Nghệ thuật cho - Track 7: Phút tuyệt thú - Trên đường đờ.... - Track 8 : Một bài học của biển cả - Track 9 : Làm cho kì được mới thôi - Track 10 : Mary ! vô đi con, vô đi! -Track 11: Phải thành thật với chính mình - Track 12 : Ai cũng có một thành trì để bảo vệ

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM