top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Central Park của Guillaume MUSSO

Nhà Xuất Bản Văn Học và Công ty Nhã Nam ấn hành

Central Park của Guillaume MUSSO
Tác giả: Guillaume Musso
Nhà xuất bản : Văn Học và Công ty Nhã Nam ấn hành
Người đọc : KIM XUÂN
Người dịch : Jeanboy
Lượt nghe : 27
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Guillaume Musso, sinh năm 1974 tại Antibes - track 2: Chương 4 - Những kẻ bị buộc lại với nhau - Track 3 : Chương 6 - Track 4: Phần 2 - Ký Ức về nổi đau - Track 5 : Chương 9 - Track 6 : Chương 12 - Track 7 : Phần 3 - Máu và vũ khí - Track 8 : Chương 19 - Track 9 : Chương 21 - Track 10 : Phần 4 - Người đàn bà rời rạc - Track 11: Chương 24 - Chương số không -Track 12: Chương 26 - Những tấm gương

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM