top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

VŨ TRỤ GIÃN NỞ

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành

VŨ TRỤ GIÃN NỞ
Tác giả: MARK ABALICK GARLICK
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : Như Minh
Người dịch : PHẠM VĂN THIỀU, PHẠM THU HẰNG
Lượt nghe : 12
Thông tin chi tiết :

- TRACK 1 : LỜI GIỚI THIỆU - TRACK 2 : Cấu trúc của nguyên tử - TRACK 3 : Sự hình thành hành tinh

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM