top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Địa Lí - Lớp 7

Nhà Xuất Bản Giáo Dục - Ấn hành (năm 2003)

Địa Lí - Lớp 7
Tác giả: Tổng Chủ Biên: Nguyễn Được . Phan Huy Su Chủ Biên , Nguyễn Hữ Danh, Mai Phú Thanh Biên Soạn
Nhà xuất bản : Giáo Dục - Ấn hành (năm 2003)
Người đọc : Hướng Dương và Hoàng Thúy
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 30
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Phần 1 - Thành phần nhân văn của moi trường - Track 2 : Phần 2 - Các môi trường địa lí - Track 3 : Chương hai - Môi trường đới ôn hòa - Track 4 : Chương ba - Môi trường Hoang mạt - Track 5 : Chương bốn - Môi trường đới lạnh - Track 6 : Chương năm - Môi trường vùng núi - Track 7 : Phần 3 - Thiên nhiên và con người ở các Châu lục - Track 8 : Chương 6 - Châu Phi - Track 9 : Chương 7 - Châu Mỹ - Track 10 : Chương 8 - Châu Nam cực - Track 11 : Chương 9 - Châu Đại DƯơng - Track 12 : Chương 10 - Châu Âu

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM