top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Công Nghệ Nông Nghiệp - Lớp 7- Bộ GD&ĐT

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành) năm 2003

Công Nghệ Nông Nghiệp - Lớp 7- Bộ GD&ĐT
Tác giả: Tổng Chủ Biên : Nguyễn Minh Đường, Vũ Hải Vũ Văn hiển, Đỗ Nguyên Ban , Nguyễn văn Tân , Nguyễn thị Biết: biên soạn
Nhà xuất bản : Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành) năm 2003
Người đọc : Hướng Dương
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 38
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Mở đầu , Nông nghiệp là ngành sản xuất quan trọng ... - Track 2 : Phần một - Trồng trọt - Track 3 : CHương hai - Qui trình sản xuất - Track 4 : Phần Hai - Lâm nghiệp - CHương 1 - Kỷ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng - Track 5: CHương 2 - Khai thác và Bảo vệ rừng - Track 6 : Phần ba - Chăn nuôi - Track 7 - Chương 2 - Qui trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi - Track 8 : Phần 4 - thủy Sản - Track 9 : Chương 2 - Qui trình sản xuất và Bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM