top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Toán lớp 7 - tập 2

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành)

Toán lớp 7 - tập 2
Tác giả: Tổng chủ biên : Phan Đức Chính
Nhà xuất bản : Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành)
Người đọc : HỒNG HÀ
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 20
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Phần Đại Số - Chương 3 - Thống Kê - Track 2 : Chương 4 - Biểu thức đại số - Track 3 : Bài 4 : Đơn thức đồng dạng - Track 4: Bài 8 - Cộng trừ đa thức một biến - Track 5 : Phần Hình Học - CHương 3 - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Track 6 : Bài 8 - Tính chất ba đường trung trực của tam giác

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM