top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

toán lớp 7 - tập 1

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành)

toán lớp 7 - tập 1
Tác giả: Tổng chủ biên: Vũ Hữ Bình
Nhà xuất bản : Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành)
Người đọc : HỒNG HÀ
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 12
Thông tin chi tiết :

- Track 1: PHẦN ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 1 - SỐ HỮU TỶ - SỐ THỰC - Track 2: Bài 6 - Lũy thừa của một số hữu tỷ (phần tiếp theo) - Track 3: Bài 11 - Số Vô Tỷ - Khái niệm về căn bậc hai - Track 4 : Chương hai - Hàm Số và Đồ Thị -Track 5 : PHẦN HÌNH HỌC - Chương 1 - Đường thẳng vuông gốc , đường thẳng song song - Track 6 : CHƯƠNG 2 - Tam giác - Track 7 : Bài 5 - Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (góc cạnh góc) viết tắt gcg

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM