top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

TOÁN Lớp 6 - Tập 2

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành 2011 )

TOÁN Lớp 6 - Tập 2
Tác giả: Tổng chủ biên : Phan Đức Chính
Nhà xuất bản : Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành 2011 )
Người đọc : HỒNG HÀ
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 43
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : PHẦN SỐ HỌC - CHƯƠNG 3 - Phân số - Track 2 : Bài 6 - So sánh phân số --Track 3: Bài 11 - Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Track 4 : Bài 14 - Tìm giá trị phân số của một số cho trước

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM