top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

TOÁN - LỚP 6 -TẬP 1

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành 2011 )

TOÁN - LỚP 6 -TẬP 1
Tác giả: Tổng chủ biên : Phan Đức Chính
Nhà xuất bản : Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành 2011 )
Người đọc : Hống Hà
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 22
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Phần số học - Chương 1 - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Track 2 : Bài 6 -Phép trừ và phép chia - Track 3 Bài 10 - Tính chất chia hết của một tổng - Track 4 : Bài 15 - Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Track 5: Chương 2 - Số nguyên - Track 6 : Bài 8 (Qui tắc dấu ngoặc) - Track 7/. Phần hình học - Chương 1 - Đoạn thẳng

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM