top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Vật Lý - lớp 6

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành)

Vật Lý - lớp 6
Tác giả: Phạm Ngọc Tiến
Nhà xuất bản : Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành)
Người đọc : NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 17
Thông tin chi tiết :

Track 1/- Gợi ý sử dụng tài liệu . Tài liệu Dạy học vật lý 6 được biên soạn dựa trên yêu cầu chuẩn kiến thức Vật lý - Track 2 /. Chủ đề 5 -Khối lượng, đo khối lượng - Track 3/. Chủ đề 10 -Lực kế, phép đo lực - Track 4/. PHẦN 2 -Nhiệt học - Track 5/. CHủ đề 21 - Thực hành đo nhiệt độ - Track 6/. Chủ đề 23 - Sự bay hơi và Sự Ngưng tụ

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM