top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sinh Học -Lớp 6

Nhà Xuất Bản Giáo Dục - Ấn hành năm 2009

Sinh Học -Lớp 6
Tác giả: Tổng Chủ Biên: Nguyễn Quang Vinh
Nhà xuất bản : Giáo Dục - Ấn hành năm 2009
Người đọc : HỒNG HÀ
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 30
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : LỜI NÓI ĐẦU - Trong chương trình Sinh học 6 , học sinh bắt đầu được làm quen với thế sinh vật - Track 2 : PHẦN MỞ ĐẦU - Sinh Học - Bài 1 : Đặc điểm cơ thể sống - Track 3 : ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT - Track 4 : CHƯƠNG 1 -Tế bào thực vật - Track 5 : CHƯƠNG 2 -Rễ - Track 6 : CHƯƠNG 3 -Thân - Track 7 : CHƯƠNG 4 - Lá - Track 8 : CHƯƠNG 5 - Sinh sản dinh dưỡng - Track 9 : CHƯƠNG 6 - Hoa và sinh sản hữu tính - Track 10 : CHƯƠNG 7 - Quả và Hạt - Track 11: CHƯƠNG 8 - Các nhóm thực vật - Track 12 : CHƯƠNG 9 - Vai trò của thực vật - Track 13: CHƯƠNG 10 - Vi Khuẩn , Nấm, đỊA Y

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM