top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

LỊCH SỬ - Lớp 6

Nhà Xuất Bản Bộ Giáo Dục và đào tạo (năm 2003)

LỊCH SỬ - Lớp 6
Tác giả: Tổng Biên: Phan ngọc Liên , Chương Hữu Kính, Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Sĩ QUé
Nhà xuất bản : Bộ Giáo Dục và đào tạo (năm 2003)
Người đọc : NGÔ HỒNG
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 18
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : MỞ ĐẦU - Bài 1 - Sơ lược về môn Lịch Sử - Track 2: PHẦN 1 - Lịch sử thế giới - Track 3 : PHẦN 2 - Lịch sử Việt Nam - Track 4: Chương hai - Thời đại dựng nước Văn Lang Âu Lạc - Track 5: Chương ba - Thời kỳ bắt thuộc và đấu tranh giành độc lập - Track 6 : Chương bốn - Bước ngoặc lịch sử

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM