top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CON ĐẦM PÍCH

Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Văn Nghệ Tp.hcm - Ấn hành 1999

CON ĐẦM PÍCH
Tác giả: Alexander Pushkin
Nhà xuất bản : Văn Hóa - Văn Nghệ Tp.hcm - Ấn hành 1999
Người đọc : Bá Trung
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 208
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Con đàm pích có nghĩa là điề thù nghịch ngấm ngàm - Track 2 : Phần 2 - Track 3: Phần 3 - Track 4 : Phần 4 - Ngày 7/5/năm 1.800 - Track 5 : Phần năm - Track 6: TangDe - Sao nhà ngươi dám nói với ta Tangde? - Track 7 : Kết luận - Track 8: Phần chú thích -

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM