top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIÃ BIỆT BÓNG TỐI

Nhà Xuất Bản Hội nhà Văn - Ấn Hành

GIÃ BIỆT BÓNG TỐI
Tác giả: TẠ DUY ANH
Nhà xuất bản : Hội nhà Văn - Ấn Hành
Người đọc : Trung Can
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 45
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời người dẫn truyện

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM