top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

Nhà Xuất Bản HỒNG ĐƯC FIRST NEWS - ẤN HÀNH

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
Tác giả: NGregory Mankiw
Nhà xuất bản : HỒNG ĐƯC FIRST NEWS - ẤN HÀNH
Người đọc : XUÂN HÙNG
Người dịch : PHÓ GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGUYỄN TRỌNG HÒA
Lượt nghe : 15
Thông tin chi tiết :

Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế. Kinh tế học vĩ mô là một lĩnh vực tổng quát nhưng có hai khu vực nghiên cứu điển hình:

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM