top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP

Nhà Xuất Bản Tổng hợp Tp.HCM - ấn hành

ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP
Tác giả: Sưu tầm & Biên soạn: Nguyễn Văn Chung , Nguyễn Văn Khoan , Nguyễn văn Hiên
Nhà xuất bản : Tổng hợp Tp.HCM - ấn hành
Người đọc : PHẠM HÙNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 102
Thông tin chi tiết :

ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN DÂN CỦA HÒA BÌNH - Track 1 : Lời nói đầu - Track 2: Phần 2 - Buổi Lễ phong quân hàm Vị Đại tướng đầu tiên thượng tướng Phùng Thế Tài sau chiến thắng Việt Bắc oai hùng thu đông 1947 - Track 3: Nấm Ngãi cứu trên đầu tổng tư lệnh - Tạp chí xưa và nay - Track 4: Đại Tướng Võ Nguyến Giáp với cuộc tổng tiến công chiến lược mùa xuân 1975 - Track 5: Cuộc gặp gỡ cảm động mừng Đại tướng 97 tuổi - Track 6: Phần 3 - Người chuyển dịch dòng chảy lịch sử -Track 7: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Và Lawer Nguyễn văn Hoan - Track 8: Nếu chị là con gái Việt nam , chị cũng đi Trường Sơn

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM