top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Vết thương thành thị

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành

Vết thương thành thị
Tác giả: ĐỖ TIẾN THỤY
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : Ngô Hồng
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 11
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Nơi không có sóng Xì phồng + Track 2: Họ nhà vòn - Track 3: Người trong núi - Track 4: Gió đồng se sắt - Track 5 : Sóng ao làng - Track 6: Lênh đênh - Track 7: Sang mùa - Track 8: Vết thương thành thị

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM