top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Phép màu tuổi thơ

Nhà Xuất Bản Trẻ và First news ấn hành

Phép màu tuổi thơ
Tác giả: Barbara Bossert Ramsay
Nhà xuất bản : Trẻ và First news ấn hành
Người đọc : HOÀNG NGỌC
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 18
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2: Chương 5 - Hành Tây và hoa hồng

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM