top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIÁO TRÌNH TIN HỌC DÀNH CHO NGƯỜI MÙ DÀNH CHO HỌC VIÊN

Nhà Xuất Bản QUỸ TỪ THIỆN CHO NGƯỜI MÙ

GIÁO TRÌNH TIN HỌC DÀNH CHO NGƯỜI MÙ DÀNH CHO HỌC VIÊN
Tác giả: BIÊN SOẠN: GIẢNG VIÊN TÔ NGUYÊN CHÂU - NĂM 2017
Nhà xuất bản : QUỸ TỪ THIỆN CHO NGƯỜI MÙ
Người đọc : Hướng Dương
Người dịch : THƯ VIỆN SACH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 8
Thông tin chi tiết :

GIÁO TRÌNH TIN HỌC DÀNH CHO NGƯỜI MÙ - DÀNH CHO HỌC VIÊN CHƯƠNG 1 - NHẬP MÔN - BÀI 1 : Làm quen với máy tính I/. Mở đầu : 1/ Giới thiệu sơ nét lịch sử ra đời máy vi tính ...

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM