top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CHO NGƯỜI MÙ / DÀNH CHO HỌC VIÊN

Nhà Xuất Bản QUỸ TỪ THIỆN CHO NGƯỜI MÙ

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CHO NGƯỜI MÙ / DÀNH CHO HỌC VIÊN
Tác giả: BIÊN SOẠN: GIẢNG VIÊN TÔ NGUYÊN CHÂU - NĂM 2017
Nhà xuất bản : QUỸ TỪ THIỆN CHO NGƯỜI MÙ
Người đọc : Hướng Dương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 214
Thông tin chi tiết :

Track 1: CHƯƠNG 1 - NHẬP MÔN - BÀI 1 : Làm quen với máy tính - Track 2 : Bài 2- Giới thiệu bàn phím - Track 3: Bài 3: Ứng dụng luyện gõ bàn phím -- Track 4: CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG ĐỌC MÀN HÍNH - Track 5 : Bài 5: Cấu hình và sử dụng các chức năng DOS - Track 6: Bài 6: Giới thiệu NDVA - Track 7 : Bài 7: Cấu hình và sử dụng các chức năng của NDVA - Track 8 : Chương 3: windows - Track 9 : Bài 9: Desktop - Track 10: Chương 4: Soạn thảo văn bản - Track 11: Soạn thảo cơ bản - Track 12 : Chương 5: Internet - Track 13 : Bài 13. Internet 2

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM