top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tiếng Anh - Bài Tập Lớp 4 - Người đọc : Diễm Khanh

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2023

Tiếng Anh - Bài Tập Lớp 4 - Người đọc : Diễm Khanh
Tác giả: Trần Cao Bội Ngọc - Biên Soạn: Trương Văn Ánh
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2023
Người đọc : Diễm Khanh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 45
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Starter . Welcome back - Track 2 : 4. We have English ! - Track 3 : 8. Let's buy presents ! - Track 4 : 12. A smart baby !

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM