top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài tập Giáo Dục Kinh tế Và Pháp Luật Lớp 11 . Người đọc Lê Minh Hạ
Tác giả: Chủ Biên:Huỳnh Văn Sơn, Đồng b soạn: Ng.Duy Dũng, Ng. Ngọc Hoa Đăng, Trần Ng. Quang Hạ, Ng. Trần Minh Hải, Đỗ Công Nam, Đỗ T.Nguyệt, Nguyễn Tất Thành, Phạm Mạnh Thắng,Bùi T Xuyến,Đỗ T.Thúy Yến
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2023
Người đọc : Lê Minh Hạ
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 50
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chủ đề 3. Thị Trường La Động, Việc làm - Track 3 : Chủ đề 7. Quyền bình đẳng của công dân - Track 4 : Bài 14. Quyền và Nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng xử - Track 5 : Chủ đề 9. Một số quyền tự do cơ bản của công dân

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM