top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hoàng tử bé - Người đọc : Quang Điền

Nhà Xuất Bản Văn học ấn hành năm 2018

Hoàng tử bé - Người đọc : Quang Điền
Tác giả: Antoine De Saint-Expéry - Người dịch : Vĩnh Lạc
Nhà xuất bản : Văn học ấn hành năm 2018
Người đọc : Quang Điền
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 62
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời giới thiệu - Track 2 : Ngày, tháng , năm - Track 3 : Khi muốn ra vẻ thông minh

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM