top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Tin Học Lớp 8 - Người đọc : Diễm Khanh

Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2023

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Tin Học Lớp 8 - Người đọc : Diễm Khanh
Tác giả: Tổng chủ biên, Kiêm chủ biên : Quách Tất Kiên, đồng biên soạn : Hồ Thị Hồng, Quách Tất hoàn, Đoàn Thị Ái Phương, Nguyễn Anh Quân, Đào Thị Thỏa, Nguyễn Thanh Tùng
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2023
Người đọc : Diễm Khanh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 67
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 3 Thông tin với giải quyết vấn đề - Track 3 : Bài 6 : Sắp xếp , Lọc dữ liệu - Track 4 : Bài 8A . Thêm hình minh họa cho văn bản - Track 5 : Bài 10A. Trình bày trang chiếu - Track 6 : Bài 8B. Xử lí ảnh - Track 7 : Bài 11B. Tẩy, Tạo hiệu ứng cho ảnh - Track 8 : Bài 13. Cấu trúc rẽ nhánh - Track 9 : Gỡ lỗi chương trình

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM