top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bài tập Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh Lớp 11 - Người đọc : Lê Như Quỳnh
Tác giả: Tổng Chủ biên : Nguyễn Viết Hải, Chủ biên : Đoàn Chí Kiên. Hoàng Ngọc Bình, Doãn Xuân Hùng, Hoàng Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn Văn Nghĩa, Thẩm Hoàng Tú
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2023
Người đọc : Lê Như Quỳnh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 56
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 6 - Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo - Track 3 : Bài 9 - Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM