top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Chuyên đề Học Tập Hóa Học lớp 11 - Người đọc : Yến Anh
Tác giả: Chủ biên: Cao Cự Giác - Đồng biên soạn : Đặng Thị Thuần An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2023
Người đọc : Yến Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 52
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Chuyên đề 2 : Trải nghiệm, Thực hành Hóa học Hữu cơ - Track 3 : Chuyên đề 3 : Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ - Track 4 : Bài 9 - Sản xuất dầu mỏ - Vấn đề môi trường - Nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM