top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Toán. Lớp 8 - Tập Hai - Người đọc : Phương Minh
Tác giả: Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng, đồng chủ biên : Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh, đồng biên soạn : Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2023
Người đọc : Phương Minh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 84
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Phần số và Đại số - Track 2 : Bài 3 : Hàm số bậc nhất y = ax + b (a#0) - Track 3 : Chương 6 : Phương Trình - Track 4 : Phần Hình học và Đo lường - Track 5 : Chương 8 - Hình đồng dạng - Track 6 : Phần Một số yếu tố thống kê và xác suất

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM