top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bến Lở - Người đọc : Hồng Hà - Mix nhạc Lê Vinh

Nhà Xuất Bản Công an nhân dân ấn hành năm 1998

Bến Lở - Người đọc : Hồng Hà - Mix nhạc Lê Vinh
Tác giả: Phan Thị Bảo
Nhà xuất bản : Công an nhân dân ấn hành năm 1998
Người đọc : Hồng Hà
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 63
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Nước mắt đồng đội - Track 2 : Thỏa mãn thể xác - Track 3 : Nơi cửa Thiền - Track 4 : Ở lại đơn vị trực tết - Track 5 : Bà Cấn ốm - Track 6 : Bến lở - Track 7 : Gấp thư lại - Track 8 : Hôm nay, - Track 9 : Cô giáo vùng đồi - Track 10 : Đêm mười bốn tháng tám âm lịch - Track 11 : Hai mẹ con nói chuyện một lúc lâu - Track 12 : Ngôi nhà đá ong - Track 13 : Bế cháu ở nhà trẻ về. - Track 14 : Soan quyết định ở lại - Track 15 : Nửa đời phiêu bạc - Track 16 : Có thêm cơ Nhỡ mà rắc rối gớm - Track 17 : Phần II - Track 18 : Ba tháng sau

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM