top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài tập. SINH HỌC Lớp 11 - Người đọc : Liên Xuyến
Tác giả: Chủ biên : Tổng Xuân Tám, đồng biên soạn : Trần Hoàng Đương, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Tấn Lê, Phạm Đình Văn
Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2023
Người đọc : Liên Xuyến
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 138
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Bài 5. Thực Hành - Track 3 : Bài 9. Hô Hấp ở động vật - Track 4 : Bài 14. Chương 2 - Cảm ứng ở sinh vật - Track 5 : Bài 17. Cảm ứng ở động vật - Track 6 : Bài 19. Chương 3. Sinh trưởng và Phát triển ở sinh vật - Track 7 : Hướng dẫn giải - Track 8 : Bài 9. Hô hấp ở động vật - Track 9 : Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật - Bài 14 - Track 10 : Chương 3. Sinh trưởng và Phát triển ở sinh vật - Bài 19. - Track 11 : Chương 4. Sinh sản ở sinh vật - Bài 23.

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM